શૈક્ષણિક કાર્યમાં ઉપયોગી વિવિધ રજીસ્ટરો

0
Jidiya Sanjay , Create a Blog

શૈક્ષણિક કાર્યમાં ઉપયોગી વિવિધ રજીસ્ટરો
શૈક્ષણિક કાર્યમાં ઉપયોગી વિવિધ રજીસ્ટરોની યાદી 
આજનું ગુલાબ : Click Here
આજનો દિપક : Click Here
ખોયાપાયા રજીસ્ટર : Click Here
પુસ્તક ઇસ્યુ રજીસ્ટર : Click Here
અક્ષયપાત્ર રજીસ્ટર : Click Here
રામહાટ રજીસ્ટર : Click Here
વાલી સંપર્ક રજીસ્ટર : Click Here
સપ્તરંગી પ્રવૃતિ રજીસ્ટર : Click Here  

Post a Comment

0Comments

નમસ્તે મિત્રો , તમે કયા ધોરણ ,વિષય અને પ્રકરણ/પાઠ/એકમ ની ઓનલાઈન ટેસ્ટ મેળવવા ઈચ્છો છો તે અમને કોમેન્ટમાં જણાવો. આ બ્લોગ વિશે તમારો પ્રતિભાવ આપશો.

Post a Comment (0)